יוסי גואטה


יוסי גואטה
מחלקת שיקום תאונות ותביעות ביטוח